نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش
 20 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ در آينه پژوهش
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)
مدیرمسئول:  حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا جباري
سردبیر:  حجت الاسلام و المسلمين مهدوي پيشوايي
:تارگاه  http://tarikh.nashriyat.ir/
تلفن:  32113479 (025)
نمابر:  32934483 (025)
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، طبقه 4
نوع نشریه:  فصلنامه