برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ادب پژوهي
 26 دوره 
عنوان نشریه:  ادب پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا نيكويي
سردبیر:  دكتر محرم رضايتي كيشه خاله
:تارگاه  https://adab.guilan.ac.ir/
رایانامه:  adab@guilan.ac.ir
تلفن:  6690590 (0131)
نمابر:  6690590 (0131)
صندوق پستی:  41635-3988
نشانی:  رشت، كيلومتر 6 جاده تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  1735-8027
نوع نشریه:  فصلنامه