مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم و فناوري رنگ
 13 دوره
عنوان نشريه:  علوم و فناوري رنگ
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه علوم و فناوري رنگ
مديرمسئول:  پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:  پروفسور زهرا رنجبر
تارگاه:  www.jcst.icrc.ac.ir
رایانامه:  jcst@icrc.ac.ir
تلفن:  22952882 (021)
نمابر:  22952882 (021)
صندوق پستي:  17765/654
نشانی:  تهران، بزرگراه صياد شيرازي، خروجي لويزان، ميدان حسين آباد، خيابان وفامنش، نبش كوچه شمس، پلاك 55
كد ISSN:  1735-8779
نوع نشريه:  فصلنامه