نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات هنر اسلامي
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات هنر اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه مطالعات هنر اسلامي
مدیرمسئول:  دكتر مهناز شايسته فر
سردبیر:  دكتر مهناز شايسته فر
:تارگاه  http://www.sysislamicartjournal.ir
رایانامه:  jislamicart@yahoo.com
تلفن:  66176220 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، بين خيابان دانشگاه و خيابان فروردين، ساختمان فروردين، طبقه دوم، واحد 6
کد ISSN:  1735-708X
نوع نشریه:  فصلنامه