مشخصات نشريه:  

فصلنامه سازه و فولاد
 10 دوره
عنوان نشريه:  سازه و فولاد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن سازه هاي فولادي ايران
مديرمسئول:  دكتر مجيد صادق آذر
سردبير:  دكتر فرهاد دانشجو
تارگاه:  www.isss.ir
تلفن:  88469004 (021), 88429438 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه رسالت، خيابان شهيد كابلي، پلاك 10، واحد 10
كد ISSN:  1735-515x
نوع نشريه:  فصلنامه