مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي انقلاب اسلامي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي انقلاب اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي انقلاب اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر ابراهيم كلانتري
سردبير:  دكتر محمدرضا مجيدي
تارگاه:  www.aeeei.ir
رایانامه:  anjomane.iran@yahoo.com
تلفن:  32905130 (025)
نمابر:  32916311 (025)
نشانی:  ايران، قم، بلوار جمهوري اسلامي، نبش كوچه 4، دانشگاه معارف اسلامي
كد ISSN:  2322-2573
نوع نشريه:  فصلنامه