برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مرتع
 53 دوره 
عنوان نشریه:  مرتع
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مرتعداري ايران
مدیرمسئول:  مهدي بصيري
سردبیر:  حسين آذرينوند
:تارگاه  http://rangelandsrm.ir/
رایانامه:  j.rangeland.ir@gmail.com
تلفن:  32236335 (026)
صندوق پستی:  3158777878
نشانی:  كرج، دانشكده منابع طبيعي، دفتر انجمن و مرتعداري ايران
کد ISSN:  2008-0891
نوع نشریه:  فصلنامه