نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي)
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  ايرج فيضي
سردبیر:  دكتر عباس منوچهري
:تارگاه  http://political.ihss.ac.ir/
رایانامه:  j.political@ihss.ac.ir
تلفن:  66497561-2 (021)
نمابر:  66492129 (021)
صندوق پستی:  13145-1316
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان دانشگاه، خيابان شهيد نظري، شماره 89
کد ISSN:  2008-5796
نوع نشریه:  دو فصلنامه