نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آفاق امنيت
 31 دوره 
عنوان نشریه:  آفاق امنيت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدیرمسئول:  دکتر علی کریم زاده
سردبیر:  دكتر سيد يحيي صفوي همامي
:تارگاه  http://ps.ihu.ac.ir
رایانامه:  hsj@ihu.ac.ir
تلفن:  74188270 (021)
نمابر:  74188274 (021)
صندوق پستی:  1698715461
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع) موقعیت امام باقر(ع)
کد ISSN:  2538-1857
نوع نشریه:  فصلنامه