برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله ايراني جراحي دامپزشكي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني جراحي دامپزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن جراحي دامپزشكي ايران
مدیرمسئول:  دكتر دهقاني
سردبیر:  دكتر ايرج نوروزيان
:تارگاه  http://www.ivsajournals.com/
رایانامه:  IJVS@IVSA.IR
نوع نشریه:  دو فصلنامه