نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات موتور
 23 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات موتور
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي موتور ايران
مدیرمسئول:  مهندس سيد مصطفي ميرسليم
سردبیر:  دكتر سيدحسين منصوري
:تارگاه  http://engineresearch.ir/
رایانامه:  engineresearch@ip-co.com
تلفن:  44535095 (021)
نمابر:  44535096 (021)
صندوق پستی:  13445/1497
نشانی:  تهران، كيلومتر 6 جاده مخصوص كرج سه راه ارج جنب بانك ملي شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو
کد ISSN:  1735-5214
نوع نشریه:  فصلنامه