نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

سالنامه مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي
 56 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ و اخلاق پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
مدیرمسئول:  دكتر باقر لاريجاني
سردبیر:  دكتر باقر لاريجاني
:تارگاه  https://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm
رایانامه:  jmehm@tums.ac.ir
تلفن:  66419661 (021)
نمابر:  88987574 (021)
نشانی:  تهران، بلوار كشاورز، خيابان 16 آذر، شماره 21، طبقه چهارم، كد پستي: 1417863181
کد ISSN:  2008-3041
نوع نشریه:  سالنامه