برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)
 52 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده فرماندهي و ستاد - دانشگاه علوم انتظامي
مدیرمسئول:  عليرضا صالحي
سردبیر:  دكتر سيد مهدي الواني
:تارگاه  http://pmsq.jrl.police.ir/
رایانامه:  PUDAFOOS@POLICE.IR
تلفن:  48931605 (021)
نمابر:  48931610 (021)
نشانی:  تهران، انتهاي بزرگراه شهيد همت غربي، دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده فرماندهي و ستاد، معاونت پژوهشي، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  1735-9570
نوع نشریه:  فصلنامه