مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي)
 13 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
مديرمسئول:  حجه الاسلام و المسلمين حسن قلي پور
سردبير:  دكتر علي اكبر ايزدي فرد
تارگاه:  journals.baboliau.ac.ir
رایانامه:  journalfegh@gmail.com
تلفن:  32415132 (011)
نمابر:  32415132 (011)
صندوق پستي:  755
نشانی:  بابل، گرجي آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل
كد ISSN:  1735-7233
نوع نشريه:  فصلنامه