مشخصات نشریه:  

فصلنامه انتظار موعود
 15 دوره
عنوان نشریه:  انتظار موعود
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم
مدیرمسئول:  حجت السلام و المسلمين محسن قرائتي
سردبیر:  حجت السلام و المسلمين روح الله شاكري زواردهي
تارگاه:  www.entizar.ir
رایانامه:  entizarmagg@gmail.com
تلفن:  37841661 (025)
نمابر:  37841661 (025)
نشانی:  ايران، قم، خيابان شهدا، كوچه 22 (آمار)، مركز تخصصي مهدويت، دفتر فصلنامه انتظار موعود
نوع نشریه:  فصلنامه