مشخصات نشريه:  

فصلنامه انديشه نوين ديني
 14 دوره
عنوان نشريه:  انديشه نوين ديني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
مديرمسئول:  ابراهيم كلانتري
سردبير:  احمد بهشتي
تارگاه:  andishe.maaref.ac.ir
رایانامه:  andishe@maaref.ac.ir
تلفن:  32110366 (025)
نمابر:  32110366 (025)
صندوق پستي:  37155-6173
نشانی:  قم، بلوار محمد امين، خيابان جمهوري اسلامي، بين كوچه 4 و 6، دانشگاه معارف اسلامي
كد ISSN:  2008-9481
نوع نشريه:  فصلنامه