نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه توسعه انساني پليس
 30 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه انساني پليس
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دفتر تحقيقات كاربردي معاونت طرح و برنامه و بوجه ناجا
مدیرمسئول:  سرتيپ 2 پاسدار حميدرضا اشراق
سردبیر:  دكتر علي محمد احمدوند
:تارگاه  http://pod.jrl.police.ir/
رایانامه:  mmtpolice@gmail.com
تلفن:  22953041 (021)
نمابر:  22930398 (021)
نشانی:  ميدان نوبنياد، خيابان شهيد لنگري، خيابان صنايع، خيابان گلزار، كوچه يوسف، پلاك 1، دفتر تحقيقات كاربردي معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، كدپستي: 1693715454
کد ISSN:  2008-2096
نوع نشریه:  دو ماهنامه