برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك
 8 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات دفاعي استراتژيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه عالي دفاع ملي
مدیرمسئول:  خسرو بوالحسنی
سردبیر:  محمدمهدی نژاد نوری
:تارگاه  https://sds.sndu.ac.ir/
رایانامه:  defaeistrategic@sndu.ac.ir
تلفن:  27353300 (021)
نمابر:  27355544 (021)
نشانی:  تهران، ضلع شمالي بزرگراه شهيد بابايي، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالي دفاع ملي
کد ISSN:  2008-4897
نوع نشریه:  فصلنامه