برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پليس زن
 4 دوره
عنوان نشریه:  پليس زن
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مجتمع آموزشي زنان پليس
مدیرمسئول:  دكتر فريبا شايگان
سردبیر:  دكتر عذرا جاراللهي
:تارگاه  http://ps.jrl.police.ir/
رایانامه:  pukosar@police.ir
تلفن:  48931863 (021)
صندوق پستی:  14515/1397
نشانی:  تهران، ابتداي بزگراه شهيد خرازي، ضلغ غربي دانشگاه علوم انتظامي، مجتمع آموزشي زنان پليس، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-9317
نوع نشریه:  دو فصلنامه