مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله آبياري و زهكشي ايران
 11 دوره
عنوان نشريه:  مجله آبياري و زهكشي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن آبياري و زهكشي ايران
مديرمسئول:  مهندس عباس كشاورز
سردبير:  دكتر امين عليزاده
تارگاه:  www.ijid.org
تلفن:  88934105-8 (داخلي 1171) (021)
نمابر:  88914163 (021)
صندوق پستي:  4117-11365
نشانی:  تهران، خيابان كريمخان زند، نبش خيابان عضدي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه 2 اتاق 210
كد ISSN:  2008-7942
نوع نشريه:  فصلنامه