برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پردازش و مديريت اطلاعات (علوم و فناوري اطلاعات)
 61 دوره 
عنوان نشریه:  پردازش و مديريت اطلاعات (علوم و فناوري اطلاعات)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
مدیرمسئول:  دكتر سيروس عليدوستي
سردبیر:  دكتر سيد رحمت اله فتاحي
:تارگاه  https://jipm.irandoc.ac.ir/
رایانامه:  jipm@irandoc.ac.ir
تلفن:  66494980 (021)
نمابر:  66462254 (021)
صندوق پستی:  13185-1371
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، تقاطع فلسطين، شماره 1090
کد ISSN:  2251-8223
نوع نشریه:  فصلنامه