مشخصات نشريه:  

فصلنامه پردازش و مديريت اطلاعات (علوم و فناوري اطلاعات)
 16 دوره
عنوان نشريه:  پردازش و مديريت اطلاعات (علوم و فناوري اطلاعات)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
مديرمسئول:  دكتر سيروس عليدوستي
سردبير:  دكتر سيد رحمت اله فتاحي
تارگاه:  jipm.irandoc.ac.ir
رایانامه:  jipm@irandoc.ac.ir
تلفن:  66494980 (021)
نمابر:  66462254 (021)
صندوق پستي:  13185-1371
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، تقاطع فلسطين، شماره 1090
كد ISSN:  2251-8223
نوع نشريه:  فصلنامه