نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آمايش محيط
 49 دوره 
عنوان نشریه:  آمايش محيط
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملاير
مدیرمسئول:  دكتر مجيد شمس
سردبیر:  دكتر بيژن رحماني
:تارگاه  http://ebtp.malayeriau.ac.ir/
رایانامه:  amayesh_azad@yahoo.com
تلفن:  32227836 (081)
نمابر:  32227836 (081)
نشانی:  ملاير، بالاتر از پارك سيفيه، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-613x
نوع نشریه:  فصلنامه