برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي (پژوهشنامه علوم ورزشي)
 8 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي (پژوهشنامه علوم ورزشي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  دكتر شادمهر ميردار
سردبیر:  دكتر الهه طالبي گرگاني
:تارگاه  http://asp.journals.umz.ac.ir/
رایانامه:  j_sport@umz.ac.ir
تلفن:  35302215 (011)
نمابر:  35302241 (011)
نشانی:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان ابو علي سينا، بلوار دانشگاه تبريز، تربيت بدني و علوم ورزشي دفتر مجله
کد ISSN:  2008-5389
نوع نشریه:  دو فصلنامه