نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زمين شناسي ايران
 57 دوره 
عنوان نشریه:  زمين شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي
مدیرمسئول:  دكتر سعيد ميرزائي
سردبیر:  دكتر محمدحسين آدابي
:تارگاه  http://geology.saminatech.ir/
رایانامه:  riasgeology@acecr.ac.ir
تلفن:  22431933 (021)
نمابر:  22431933 (021)
صندوق پستی:  19835-165
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي، كد پستي: 196151171
کد ISSN:  1735-7128
نوع نشریه:  فصلنامه