برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پيام باستان شناس
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پيام باستان شناس
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر
مدیرمسئول:  دكتر سعيد گنجوي
سردبیر:  دكتر حميدرضا ولي پور
:تارگاه  http://journal.abhariau.ac.ir/peb/fa
رایانامه:  archaeology@iau-abhar.ac.ir
تلفن:  5272600 (0242)
نمابر:  5272603 (0242)
صندوق پستی:  22
نشانی:  ابهر، كيلومتر 4 جاده ترانزيت ابهر-خرمدره، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-4285
نوع نشریه:  فصلنامه