نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نسيم تندرستي (سلامت خانواده)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  نسيم تندرستي (سلامت خانواده)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري
مدیرمسئول:  دكتر قهرمان محمودي
سردبیر:  دكتر بهمن نيك پور
:تارگاه  http://jfh.iausari.ac.ir/
رایانامه:  h.familyjournal @iausari.ac.ir
تلفن:  33033805 (011)
نمابر:  33075523 (011)
نشانی:  ايران، ساري، كيلومتر 7 جاده دريا، مجتمع دانشگاهي، دانشگاه آزاد ساري، واحد ساري، دانشكده علوم پزشكي، طبقه 4، حوزه پژوهشي دفتر مجله
کد ISSN:  2345-6191
نوع نشریه:  فصلنامه