برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مهندسي مكانيك شريف (شريف ويژه مهندسي مكانيك)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي مكانيك شريف (شريف ويژه مهندسي مكانيك)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شريف
مدیرمسئول:  دكتر علي اكبر صالحي
سردبیر:  دكتر ابوالحسن وفايي - دكتر سيدتقي اخوان نياكي
:تارگاه  http://sjme.journals.sharif.edu/
رایانامه:  pajuhesh@sharif.edu
تلفن:  (داخلي 1) 66164093 (021)
نمابر:  66012983 (021)
صندوق پستی:  11365-8639
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، معاونت پژوهشي، دفتر مجله علمي پژوهشي شريف
کد ISSN:  1028-7167
نوع نشریه:  دو فصلنامه