مشخصات نشريه:  

فصلنامه نامه انجمن جمعيت شناسي ايران
 7 دوره
عنوان نشريه:  نامه انجمن جمعيت شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن جمعيت شناسي ايران
مديرمسئول:  محمد ميرزايي
سردبير:  حبيب اله زنجاني
رایانامه:  pui@ut.ac.ir
تلفن:  61117874 (021)
نمابر:  88334964 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بالاتر از بيمارستان شريعتي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، طبقه اول
كد ISSN:  1735-000x
نوع نشريه:  فصلنامه