برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري (دانشنامه حقوق و سياست)
 30 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات حقوق خصوصي و كيفري (دانشنامه حقوق و سياست)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر علي زارع
سردبیر:  دكتر محمد آشوري
:تارگاه  http://jlap.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  ijlap@srbiau.ac.ir
تلفن:  021-44865186
نمابر:  021-44865186
صندوق پستی:  14515-775
کد ISSN:  2423-4133
نوع نشریه:  دو فصلنامه