نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي-Journal of Geotechnical Geology)
 36 دوره 
عنوان نشریه:  زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي-Journal of Geotechnical Geology)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان
مدیرمسئول:  دكتر جعفر رهنما راد
سردبیر:  دكتر غلامرضا لشكري پور
:تارگاه  http://geo-tech.iauzah.ac.ir/en/
رایانامه:  INFO@geo-tech.IR
تلفن:  2419426 (0541)
نمابر:  2419426 (0541)
نشانی:  زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زاهدان، دفتر فصلنامه، كدپستي: 9816743545
کد ISSN:  2383-0875
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1395/2016 به صورت انگليسي با نام JOURNAL OF GEOTECHNICAL GOLOGY (APPLIED GEOLOGY) منتشر مي گردد.