نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
 68 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دندانپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر مرتضي بنكدارچيان
سردبیر:  دكتر رامين مشرف
:تارگاه  http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids
رایانامه:  JIDS@journalonweb.ir
تلفن:  36515200 (031)
نمابر:  6687080 (0311)
نشانی:  اصفهان، سپاهان شهر بعد از بلوار غدير، مجتمع تجاري عقيق 5، واحد E10
کد ISSN:  1735-255x
نوع نشریه:  فصلنامه