مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
 14 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مديرمسئول:  دكتر مرتضي بنكدارچيان
سردبير:  دكتر رامين مشرف
تارگاه:  jids.journalonweb.ir
رایانامه:  JIDS@journalonweb.ir
تلفن:  36515200 (031)
نمابر:  6687080 (0311)
نشانی:  اصفهان، سپاهان شهر بعد از بلوار غدير، مجتمع تجاري عقيق 5، واحد E10
كد ISSN:  1735-255x
نوع نشريه:  فصلنامه