برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه مددكاري اجتماعي
 25 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه مددكاري اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  حميده عادليان راسي
سردبیر:  محمد زاهدي اصل
:تارگاه  http://rjsw.atu.ac.ir/
کد ISSN:  2476-6399
نوع نشریه:  فصلنامه