برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آينه معرفت
 52 دوره 
عنوان نشریه:  آينه معرفت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده الهيات و اديان
مدیرمسئول:  دكتر حسن سعيدي
سردبیر:  دكتر محمدعلي شيخ
:تارگاه  http://jipt.sbu.ac.ir/
رایانامه:  ayenehmarefat@sbu.ac.ir
تلفن:  29902527 (021), 22431785 (021)
نمابر:  22431785 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده الهيات و اديان، كدپستي:1983963113
نوع نشریه:  فصلنامه