نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق)
 58 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات حقوق خصوصي (حقوق)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا تخشيد
سردبیر:  حسن باديني
:تارگاه  https://jlq.ut.ac.ir/
رایانامه:  lawmag@ut.ac.ir
تلفن:  66494990 (021)
نمابر:  66494990 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دفتر مجله، اتاق 413
کد ISSN:  2588-5618
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از اين پس با دو عنوان نشريه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق خصوصي) و مطالعات حقوق عمومي (حقوق) منتشر مي شود.