نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه معرفت فلسفي
 33 دوره 
عنوان نشریه:  معرفت فلسفي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
مدیرمسئول:  علي مصباح
سردبیر:  دكتر محمد فنايي اشكوري
:تارگاه  http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/
رایانامه:  marifat@qabas.net
تلفن:  32113474 (025)
نمابر:  32934483 (025)
صندوق پستی:  37165-186
نشانی:  قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، طبقه 4
کد ISSN:  1735-4545
نوع نشریه:  فصلنامه