مشخصات نشریه:  

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري
 11 دوره
عنوان نشریه:  اخلاق در علوم و فناوري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري
مدیرمسئول:  دکتر مصطفي معين
سردبیر:  دکتر داريوش فرهود
تارگاه:  ethicsjournal.ir
رایانامه:  info@ethicsjournal.ir
تلفن:  09194468636
نمابر:  66576738 (021)
نشانی:  تهران، خيابان فاطمي غربي، خيابان شهيد اعتمادزاده، خيابان گرد آفرين ( روبروي دژبان مركز)، پلاك 18، طبقه 3
کد ISSN:  2010-2011
نوع نشریه:  فصلنامه