برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت
 81 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت اطلاعات سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت اطلاعات سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر محمد كيوان آرا
سردبیر:  دكتر محمدرضا رضايتمند
:تارگاه  http://him.mui.ac.ir/index.php/him
رایانامه:  jim@mng.mui.ac.ir
تلفن:  366693100 (031)
نمابر:  6684799 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، كدپستي: 346-81745
کد ISSN:  1735-7853
نوع نشریه:  دو ماهنامه