برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و مهندسي سطح
 11 دوره
عنوان نشریه:  علوم و مهندسي سطح
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسين ادريس
سردبیر:  دكتر مهدي صالحي
تارگاه:  www.issst.ir
رایانامه:  issst@cc.iut.ac.ir
تلفن:  3912787 (0311)
نمابر:  3932107 (0311)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه مهندسي مواد، كدپستي: 84156
کد ISSN:  2008-6717
نوع نشریه:  فصلنامه