مشخصات نشريه:  

فصلنامه كنترل
 10 دوره
عنوان نشريه:  كنترل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران
مديرمسئول:  پروفسور ايرج گودرزنيا
سردبير:  پروفسور علي خاكي صديق
تارگاه:  www.isice.ir
رایانامه:  control@joc-isice.ir
تلفن:  88813002 (021)
نمابر:  88324979 (021)
صندوق پستي:  15815-3595
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
كد ISSN:  2008-8345
نوع نشريه:  فصلنامه