نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سفينه
 27 دوره 
عنوان نشریه:  سفينه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگي نباء مبين
مدیرمسئول:  محمدحسين شهري
سردبیر:  دكتر منصور پهلوان
:تارگاه  http://fa.safinahmagazine.ir/
رایانامه:  safineh@nabacultural.org
تلفن:  77501125 (021)
نمابر:  77506602 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، روبروي ملك، خيابان شبستري، خيابان اديبي، پلاك 26
کد ISSN:  1753-0689
نوع نشریه:  فصلنامه