نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها
 32 دوره 
عنوان نشریه:  الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي
مدیرمسئول:  عبدالحسين فقهي
سردبیر:  فرامرز ميرزايي
:تارگاه  http://iaall.iranjournals.ir
تلفن:  82883668 (021)
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران، جنب پل گيشا، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ادبيات و علوم انساني كد پستي: 139-14115
کد ISSN:  2345-6361
نوع نشریه:  فصلنامه