مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين
 9 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد و تجارت نوين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزرات صنعت، معدن و تجارت
مديرمسئول:  دكتر مسعود موحدي
سردبير:  دكتر مهدي غضنفري
تارگاه:  dpea.moc.gov.ir/jnec
رایانامه:  jnec@moc.gov.ir
تلفن:  82212463-88906064 (021)
نمابر:  88906064 (021)
صندوق پستي:  14185-355
نشانی:  تهران، ميدان ولي عصر، خيابان ولي عصر (عج)، جنب سفارت عراق، ساختمان مركزي وزارت صنعت و معدن و تجارت، طبقه 1، اتاق 121
كد ISSN:  1735-6415
نوع نشريه:  فصلنامه