برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث
 36 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات علوم قرآن و حديث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  دكتر پروين بهارزاده
سردبیر:  دكتر فتحيه فتاحي زاده
:تارگاه  https://tqh.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  quranhadith@alzahra.ac.ir
تلفن:  85692940 (021)
نمابر:  88041476 (021)
نشانی:  تهران، ميدان ونك، انتهاي خيابان ونك، دانشگاه الزهرا، ساختمان مركزي، طبقه سوم
کد ISSN:  2008-2681
نوع نشریه:  فصلنامه