برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات
 54 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات فرهنگي و ارتباطات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات
مدیرمسئول:  دکتر هادي خانيكي
سردبیر:  دکتر هادي خانيكي
:تارگاه  http://jcsc.iaocsc.ir/
رایانامه:  info@iaocsc.ir
تلفن:  88338951
نمابر:  88338951
صندوق پستی:  14395-1364
نشانی:  تهران، جلال آل احمد، پل نصر (گيشا)، جنب دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، نيم طبقه اول، انتهاي سالن
کد ISSN:  2538-2209
نوع نشریه:  فصلنامه