برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني علوم و تكنولوژي-الف
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني علوم و تكنولوژي-الف
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (فنی و مهندسی)
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  پرفسور اسكندري
:تارگاه  https://www.springer.com/journal/40995
تلفن:  2282113 (0711)
نمابر:  2282113 (0711)
صندوق پستی:  71454-1000
نشانی:  دانشگاه شيراز
کد ISSN:  1028-6276
نوع نشریه:  فصلنامه