برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه انجمن آمار ايران
 13 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه انجمن آمار ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آمار
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن آمار ايران
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  احمد پارسيان
:تارگاه  http://jirss.irstat.ir/
رایانامه:  JIRSS@CC.IUT.AC.IR
صندوق پستی:  15815-1614
نشانی:  انجمن آمار ايران، تهران
کد ISSN:  1726-4057
نوع نشریه:  دو فصلنامه