برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله آريا
 1 دوره
عنوان نشریه:  مجله آريا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  قلب و عروق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقاتي قلب و عروق اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر نيزال صراف زادگان
سردبیر:  دكتر مسعود پورمقدس
:تارگاه  http://arya.mui.ac.ir/index.php/arya
رایانامه:  ARYA@MUI.AC.IR
تلفن:  3377883 (0311)
نمابر:  3373435 (0311)
صندوق پستی:  81465-1148
نشانی:  خيابان خرم، ساختمان تحقيقاتي صديقه طاهره، مركز تحقيقاتي قلب و عروق اصفهان
کد ISSN:  1735-3955
نوع نشریه:  فصلنامه