نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه علوم سياسي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه علوم سياسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم سياسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر مجتبي مقصودي
سردبیر:  دكتر مجتبي مقصودي
:تارگاه  http://www.ipsajournal.ir/
رایانامه:  info@ipsa.ir
تلفن:  66974140 (021)
نمابر:  61112302 (021)
صندوق پستی:  13145-195
نشانی:  دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، ساختمان جديد، اتاق 254، دفتر انجمن علوم سياسي ايران
کد ISSN:  1735-790
نوع نشریه:  فصلنامه