برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت))
 41 دوره 
عنوان نشریه:  چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت))
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر حسن فارسيجاني
سردبیر:  دكتر عباسعلي حاجي كريمي
:تارگاه  http://jbmp.sbu.ac.ir/
رایانامه:  jbmpsbu@yahoo.com
تلفن:  29903136 (021)
نمابر:  22431644 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري، كدپستي: 1983963113
کد ISSN:  2251-6050
نوع نشریه:  فصلنامه