برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مواد پرانرژي
 39 دوره 
عنوان نشریه:  مواد پرانرژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مواد پرانرژي ايران
مدیرمسئول:  دکتر علي صابري مقدم
سردبیر:  دكتر حسين فخراييان
:تارگاه  http://isaem.ir/
رایانامه:  info@ISAEM.IR
تلفن:  22970250 (021)
نمابر:  22936578 (021)
صندوق پستی:  16765/3556
نشانی:  تهران، لويزان، دانشگاه صنعتي مالک اشتر
کد ISSN:  1735-3629
نوع نشریه:  فصلنامه